Dorit Singer אלה קלפים מעולים, כל ישיבת צוות מתחילה אצלי עם קלפים אלה. הצוות מפרגן כל שבוע אחד לשני ונהנה מהפירגונים.
לייקביטול לייק
1לפני כ-‏6‏ חודשים